[090] тъмнозелен
Код на цвета за уеб — #015401
Основен цвят — зелен
Модификатори — тъмен

Образци от нашето ‘Хранилище

Кървав камък — образец 0743Кървав камък — образец 0745