[090] тъмнозелен
Код на цвета за уеб — #015401
Основен цвят — зелен
Модификатори — тъмен

Образци от нашето ‘Хранилище

Верделит — образец 0328Верделит — образец 0535