[091] много светло много леко синкаво зелен
Код на цвета за уеб — #eafff4
Основен цвят — много леко синкаво зелен
Модификатори — много светъл

Образци от нашето ‘Хранилище

Олигоклаз — образец 0072Олигоклаз — образец 0274