[094] умерено светло много леко синкаво зелен; наситен
Код на цвета за уеб — #58fcaa
Основен цвят — много леко синкаво зелен
Модификатори — умерено светъл; наситен