[095] умерено светло много леко синкаво зелен; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #70e4aa
Основен цвят — много леко синкаво зелен
Модификатори — умерено светъл; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Хризопраз — образец 0697Хризопраз — образец 0473