[096] умерено светло много леко синкаво зелен; леко сивкав
Код на цвета за уеб — #86ceaa
Основен цвят — много леко синкаво зелен
Модификатори — умерено светъл; леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Александрит — образец 0288Ахат — образец 0419