[097] умерено много леко синкаво зелен; наситен
Код на цвета за уеб — #04fb80
Основен цвят — много леко синкаво зелен
Модификатори — умерен; наситен