[098] умерено много леко синкаво зелен; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #27d880
Основен цвят — много леко синкаво зелен
Модификатори — умерен; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Хризопраз — образец 0181Хризопраз — образец 0182