[099] умерено много леко синкаво зелен; леко сивкав
Код на цвета за уеб — #49b680
Основен цвят — много леко синкаво зелен
Модификатори — умерен; леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Ахат — образец 0111Ахат — образец 0112