[100] умерено тъмно много леко синкаво зелен; наситен
Код на цвета за уеб — #03a755
Основен цвят — много леко синкаво зелен
Модификатори — умерено тъмен; наситен

Образец от нашето ‘Хранилище

Хризопраз — образец 0465