[102] тъмно много леко синкаво зелен
Код на цвета за уеб — #01542b
Основен цвят — много леко синкаво зелен
Модификатори — тъмен

Образци от нашето ‘Хранилище

Ахат — образец 0321Ахат — образец 0322