[104] умерено светло синкавозелен; наситен
Код на цвета за уеб — #58fcdb
Основен цвят — синкавозелен
Модификатори — умерено светъл; наситен