[105] умерено светло синкавозелен; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #70e4cd
Основен цвят — синкавозелен
Модификатори — умерено светъл; много леко сивкав/кафеникав