[106] умерено синкавозелен; наситен
Код на цвета за уеб — #04fbca
Основен цвят — синкавозелен
Модификатори — умерен; наситен