[107] умерено синкавозелен; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #27d8b5
Основен цвят — синкавозелен
Модификатори — умерен; много леко сивкав/кафеникав