[108] умерено тъмно синкавозелен; наситен
Код на цвета за уеб — #03a786
Основен цвят — синкавозелен
Модификатори — умерено тъмен; наситен

Образец от нашето ‘Хранилище

Верделит — образец 0395