[109] много светло много наситено синкаво зелен
Код на цвета за уеб — #eaffff
Основен цвят — много наситено синкаво зелен
Модификатори — много светъл

Образци от нашето ‘Хранилище

Аквамарин — образец 0245Аквамарин — образец 0523