[119] умерено тъмно много наситено синкаво зелен; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #1d8d8d
Основен цвят — много наситено синкаво зелен
Модификатори — умерено тъмен; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Лазулит — образец 0066Променящ цвета си гранат — образец 0272