[120] тъмно много наситено синкаво зелен
Код на цвета за уеб — #015454
Основен цвят — много наситено синкаво зелен
Модификатори — тъмен

Образец от нашето ‘Хранилище

Индиголит — образец 0105