[123] умерено светло зелено-син или синьо-зелен; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #70d3e4
Основен цвят — зелено-син или синьо-зелен
Модификатори — умерено светъл; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Циркон — образец 0145Циркон — образец 0212