[124] умерено зелено-син или синьо-зелен; наситен
Код на цвета за уеб — #04d6fb
Основен цвят — зелено-син или синьо-зелен
Модификатори — умерен; наситен