[127] много светло много наситено зеленикаво син
Код на цвета за уеб — #eaf7ff
Основен цвят — много наситено зеленикаво син
Модификатори — много светъл

Образци от нашето ‘Хранилище

Топаз — образец 0007Топаз — образец 0560