[128] светло много наситено зеленикаво син; наситен
Код на цвета за уеб — #abddfe
Основен цвят — много наситено зеленикаво син
Модификатори — светъл; наситен

Образци от нашето ‘Хранилище

Топаз — образец 0562Топаз — образец 0583