[129] светло много наситено зеленикаво син; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #b8daf1
Основен цвят — много наситено зеленикаво син
Модификатори — светъл; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Шпинел — образец 0608Индиголит — образец 0329