[131] умерено светло много наситено зеленикаво син; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #70b6e4
Основен цвят — много наситено зеленикаво син
Модификатори — умерено светъл; много леко сивкав/кафеникав