[132] умерено светло много наситено зеленикаво син; леко сивкав
Код на цвета за уеб — #86b1ce
Основен цвят — много наситено зеленикаво син
Модификатори — умерено светъл; леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Ангелит — образец 0736Ангелит — образец 0737