[133] умерено много наситено зеленикаво син; наситен
Код на цвета за уеб — #0498fb
Основен цвят — много наситено зеленикаво син
Модификатори — умерен; наситен

Образци от нашето ‘Хранилище

Топаз — образец 0058Топаз — образец 0551