[134] умерено много наситено зеленикаво син; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #2792d8
Основен цвят — много наситено зеленикаво син
Модификатори — умерен; много леко сивкав/кафеникав

Образец от нашето ‘Хранилище

Сапфир — образец 0646