[135] умерено много наситено зеленикаво син; леко сивкав
Код на цвета за уеб — #498ab6
Основен цвят — много наситено зеленикаво син
Модификатори — умерен; леко сивкав/кафеникав

Образец от нашето ‘Хранилище

Променящ цвета си гранат — образец 0120