[136] умерено тъмно много наситено зеленикаво син; наситен
Код на цвета за уеб — #0365a7
Основен цвят — много наситено зеленикаво син
Модификатори — умерено тъмен; наситен