[137] умерено тъмно много наситено зеленикаво син; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #1d618d
Основен цвят — много наситено зеленикаво син
Модификатори — умерено тъмен; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Топаз — образец 0570Топаз — образец 0549