[138] тъмно много наситено зеленикаво син
Код на цвета за уеб — #013354
Основен цвят — много наситено зеленикаво син
Модификатори — тъмен

Образци от нашето ‘Хранилище

Серендибит — образец 0438Серендибит — образец 0437