[139] светло много леко зеленикаво син; наситен
Код на цвета за уеб — #abc4fe
Основен цвят — много леко зеленикаво син
Модификатори — светъл; наситен