[140] умерено светло много леко зеленикаво син; наситен
Код на цвета за уеб — #5889fc
Основен цвят — много леко зеленикаво син
Модификатори — умерено светъл; наситен