[141] умерено светло много леко зеленикаво син; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #7093e4
Основен цвят — много леко зеленикаво син
Модификатори — умерено светъл; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Шпинел — образец 0014Сапфир — образец 0505