[142] умерено много леко зеленикаво син; наситен
Код на цвета за уеб — #044ffb
Основен цвят — много леко зеленикаво син
Модификатори — умерен; наситен