[143] умерено много леко зеленикаво син; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #275cd8
Основен цвят — много леко зеленикаво син
Модификатори — умерен; много леко сивкав/кафеникав

Образец от нашето ‘Хранилище

Кианит — образец 0481