[143] умерено много леко зеленикаво син; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #275cd8
Основен цвят — много леко зеленикаво син
Модификатори — умерен; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Опал — образец 0757Кианит — образец 0481