[144] умерено тъмно много леко зеленикаво син; наситен
Код на цвета за уеб — #0334a7
Основен цвят — много леко зеленикаво син
Модификатори — умерено тъмен; наситен