[145] много светлосин
Код на цвета за уеб — #eaeaff
Основен цвят — син
Модификатори — много светъл

Образец от нашето ‘Хранилище

Хакманит — образец 0061