[146] светлосин; наситен
Код на цвета за уеб — #ababfe
Основен цвят — син
Модификатори — светъл; наситен