[149] умерено светлосин; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #7070e4
Основен цвят — син
Модификатори — умерено светъл; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Кордиерит — образец 0025Кордиерит — образец 0123