[151] умерено син; наситен
Код на цвета за уеб — #0404fb
Основен цвят — син
Модификатори — умерен; наситен