[153] умерено син; леко сивкав
Код на цвета за уеб — #4949b6
Основен цвят — син
Модификатори — умерен; леко сивкав/кафеникав