[156] тъмносин
Код на цвета за уеб — #010154
Основен цвят — син
Модификатори — тъмен

Образец от нашето ‘Хранилище

Лапис лазули — образец 0604