[157] светло виолетово-син; наситен
Код на цвета за уеб — #ccabfe
Основен цвят — виолетово-син
Модификатори — светъл; наситен

Образци от нашето ‘Хранилище

Аметист — образец 0675Аметист — образец 0676