[158] умерено светло виолетово-син; наситен
Код на цвета за уеб — #9a58fc
Основен цвят — виолетово-син
Модификатори — умерено светъл; наситен

Образец от нашето ‘Хранилище

Аметист — образец 0753