[160] умерено виолетово-син; наситен
Код на цвета за уеб — #6704fb
Основен цвят — виолетово-син
Модификатори — умерен; наситен