[162] умерено тъмно виолетово-син; наситен
Код на цвета за уеб — #4503a7
Основен цвят — виолетово-син
Модификатори — умерено тъмен; наситен

Образци от нашето ‘Хранилище

Аметист — образец 0091Аметист — образец 0193