[163] много светло синкавовиолетов
Код на цвета за уеб — #f8eaff
Основен цвят — синкавовиолетов
Модификатори — много светъл

Образци от нашето ‘Хранилище

Аметист — образец 0169Магнезиоаксинит — образец 0084