[164] светло синкавовиолетов; наситен
Код на цвета за уеб — #e1abfe
Основен цвят — синкавовиолетов
Модификатори — светъл; наситен

Образци от нашето ‘Хранилище

Аметрин — образец 0226Аметрин — образец 0102