[165] светло синкавовиолетов; много леко сивкав
Код на цвета за уеб — #ddb8f1
Основен цвят — синкавовиолетов
Модификатори — светъл; много леко сивкав/кафеникав

Образци от нашето ‘Хранилище

Шпинел — образец 0456Шпинел — образец 0664